• dj阿福

  • 创建人:15218861272
  • 语种:
  • 创建时间:2017-10-08
  • 歌曲数量:50首
  • 标签:90后,慢摇
  • 场所:
 • 歌名 人气 上架日期 K币 操作
  9.08W 2016-08-16 3k币
  5.71W 2017-10-12 10k币
  11.12W 2017-03-03 6k币
  你的样子(DJ阿福 Remix)

  你的样子(DJ阿福 Remix)

  Time:5:11 Size:11.9 MB 320 Kbps

  9.12W 2017-03-23 5k币
  潇洒走一回(DJ阿福 Remix)

  潇洒走一回(DJ阿福 Remix)

  Time:6:28 Size:14.8 MB 320 Kbps

  3.82W 2017-03-23 5k币
  2.69W 2017-04-19 1k币
  郑智化 - 水手 (DJ阿福2017Remix)

  郑智化 - 水手 (DJ阿福2017Remix)

  Time:7:02 Size:16.3 MB 320 Kbps

  5.89W 2017-04-19 1k币
  陈慧琳 - 记事本 (DJ阿福 Remix)

  陈慧琳 - 记事本 (DJ阿福 Remix)

  Time:00:05:45 Size:13.1 MB 320kbps

  3.47W 2017-10-08 1k币
  含笑 - 含笑 - 飞天 DJ阿福

  含笑 - 含笑 - 飞天 DJ阿福

  Time:00:07:54 Size:18.2 MB 320kbps

  2.24W 2017-10-08 1k币
  传奇DJ阿福Remix

  传奇DJ阿福Remix

  Time:5:24 Size:12.4 MB 320 Kbps

  5.88W 2017-04-24 6k币
  4.07W 2017-04-24 6k币
  韩宝仪 - 天涯歌女 (Dj阿福 Remix)

  韩宝仪 - 天涯歌女 (Dj阿福 Remix)

  Time:5:25 Size:12.6 MB 320 Kbps

  3.06W 2017-04-24 6k币
  2.53W 2017-05-05 2k币
  5.94W 2017-04-24 1k币
  我们不该这样的(DJ阿福2017remix)

  我们不该这样的(DJ阿福2017remix)

  Time:5:19 Size:12.2 MB 320 Kbps

  3.1W 2017-05-06 6k币
  传奇DJ阿福Remix

  传奇DJ阿福Remix

  Time:5:24 Size:12.4 MB 320 Kbps

  3.52W 2017-05-06 5k币
  2.49W 2017-05-06 5k币
  2.81W 2017-05-06 5k币
  韩宝仪 - 天涯歌女 (Dj阿福 Remix)

  韩宝仪 - 天涯歌女 (Dj阿福 Remix)

  Time:5:25 Size:12.6 MB 320 Kbps

  1.95W 2017-05-06 5k币
  全中文DJ阿福Rmx专辑CLUB串烧

  全中文DJ阿福Rmx专辑CLUB串烧

  Time:1:04:12 Size:147 MB 320 Kbps

  3.8W 2017-05-12 4k币