DJ啊所 关注

DJ啊所

地区:广西河池凤山县 微信号:as7459660

Q Q:0 邮箱:2337428636@qq.com

提供服务: 单曲定制 串烧定制 打碟邀请 商业演出 培训学徒

5 关注

91 粉丝

650.42W 人气

  • 原创作品
  • 个人展示
  • 精彩留言
凤山Dj啊所-八月篇中文串咚鼓上头

凤山Dj啊所-八月篇中文串咚鼓上头

Time:50分13秒 Size:117.71 MB DJ啊所 推荐

168.58W 2019-08-12 5k币
Dj啊所-刚好遇见你耶比耶比耶-弹鼓

Dj啊所-刚好遇见你耶比耶比耶-弹鼓

Time:62分29秒 Size:146.47 MB DJ啊所 推荐

80.68W 2019-07-14 5k币
Dj啊所-醒着醉咚鼓

Dj啊所-醒着醉咚鼓

Time:3:41 Size:8.45 MB DJ啊所

21.75W 2018-09-09 2k币
Dj啊所-可不可以和你在一起

Dj啊所-可不可以和你在一起

Time:4:47 Size:10.9 MB DJ啊所

161.43W 2018-09-09 2k币
Dj-啊所-其实咚鼓女声

Dj-啊所-其实咚鼓女声

Time:3:59 Size:9.1 MB DJ啊所

9.48W 2018-06-05 2k币
7.46W 2018-05-06 4k币
Dj啊所-那个人差一步美满中文串

Dj啊所-那个人差一步美满中文串

Time:00:41:21 Size:96.8MB DJ啊所

4.42W 2018-04-11 2k币
Dj啊所 - 外文经典包厢主打

Dj啊所 - 外文经典包厢主打

Time:36:48 Size:84.2 MB DJ啊所

4.74W 2018-04-04 4k币
Dj啊所 - 2018中英咚鼓串

Dj啊所 - 2018中英咚鼓串

Time:40:49 Size:93.4 MB DJ啊所

4.89W 2018-04-01 4k币
Dj啊所-起风了咚鼓

Dj啊所-起风了咚鼓

Time:3:15 Size:7.45 MB DJ啊所

5.43W 2018-03-03 2k币
大壮-差一步私鼓-Dj啊所

大壮-差一步私鼓-Dj啊所

Time:4:15 Size:9.73 MB DJ啊所

4.38W 2018-01-25 2k币
Dj啊所-2018咚鼓英文风暴慢摇

Dj啊所-2018咚鼓英文风暴慢摇

Time:1:00:14 Size:138 MB DJ啊所

5.97W 2018-01-21 4k币
Dj啊所-1月中英文咚鼓funky

Dj啊所-1月中英文咚鼓funky

Time:46:24 Size:106 MB DJ啊所

3.66W 2018-01-11 4k币
樱花树下的约定-咚鼓-Dj啊所

樱花树下的约定-咚鼓-Dj啊所

Time:2:17 Size:5.22 MB DJ啊所

11.35W 2018-01-07 2k币
阿杜 - Andy-咚鼓-Dj啊所

阿杜 - Andy-咚鼓-Dj啊所

Time:6:00 Size:13.7 MB DJ啊所

5.67W 2017-12-31 2k币
张杰-着魔咚鼓-Dj啊所

张杰-着魔咚鼓-Dj啊所

Time:3:40 Size:8.39 MB DJ啊所

2.62W 2017-12-20 2k币
5.93W 2017-12-11 2k币
3.89W 2017-12-10 2k币
4.31W 2017-12-06 2k币
3.12W 2017-09-18 4k币
暂时没有内容

该DJ音乐人暂无上传任何照片!

DJ啊所的简介

这家伙很懒,什么都没有留下...

DJ啊所的关注

柳州DJ阿祥 52人关注
宾阳八仔 227人关注
那桐Dj小K 502人关注
桂林dj小小坤 425人关注
dj社韩 145人关注

DJ啊所的专辑